Zamarit.se

lite som Airbnb för att hjälpa flyktingar – kommer snart!

VÅR MISSION

UPPDATERING 2016-03-29

Vi får många mail med frågan om vad som händer och här kommer en viktig uppdatering:

Vi står och stampar i väntan på en ny intern utredning som Migrationsverket gör kring förutsättningarna för upphandling av den typ av inneboende-lösning som Zamarit håller på att skapa.

I november förra året löste vi alla krav från Migrationsverket inom svensk lagstiftning vilket innebar att Zamarits lösning för bättre integration blev genomförbar inom ramen för befintligt regelverk för asylboenden.

Vi var på god väg att inledningsvis placera nästan 400 stycken asylsökande före jul i välkomnande hem, men då backade Migrationsverket på grund av ovan anledning.  

Den 3 mars hade vi ett möte med Migrationsverket om läget och förhoppningen är att vidare besked om vägen framåt lämnas från Migrationsverket till oss nu i april.

På grund av att vi alla arbetar med Zamarit helt ideellt och att vi alla har andra arbeten och familjer så har denna uppdatering av hemsidan dröjt. Stort tack för ert tålamod.

Efter beskedet före jul om Migrationsverkets internutredning tappade vi luften ett tag efter att ha kämpat så länge för att hjälpa asylsökande med Zamarit, men vi fortsätter kämpa för att göra alla asylsökandes liv mer drägligt och att ge alla en bättre förutsättning för vår gemensamma framtid i Sverige genom att motverka det "vi och dom" som förstärks av isolerande flyktingförläggningar.

Återigen ett stort tack för ert intresse för att bidra till att hjälpa alla behövande. Ni är alla fantastiska och det är ni som till slut kommer att göra denna lösning möjlig. Ni är Zamariter!

/Michael Matèrn


UPPDATERING 2015-11-27

DAGSLÄGET

De senaste dagarnas politik är ingen rolig situation för alla de behövande som vi arbetar för att kunna hjälpa. Men Zamarit kommer att arbeta vidare och fokuserar på att hjälpa de behövande som redan är i Sverige. Att göra deras liv mer drägligt och att ge alla en bättre förutsättning för vår gemensamma framtid i Sverige. Att motverka det "vi och dom" som förstärks av isolerande flyktingförläggningar. Om vi lyckas med det, till en lägre kostnad, kanske det även öppnar möjligheten att hjälpa fler än idag.

Till dags dato har vi utan någon marknadsföring fått in föranmälningar om inneboende för nästan 800 personer (vuxna + barn). Det motsvarar 26 53 stycken minsta möjliga flyktingförläggningar(!). Det gör oss otroligt glada att det finns så mångamänniskor som vill öppna sina hjärtan – och sina hem.

ZAMARIT ÄR JURIDISKT GENOMFÖRBART!

Vi har under de senaste veckorna löst alla viktiga krav-frågor och svensk lagstiftning som vi tidigare fick information om från Migrationsverket. Det innebär att Zamarits lösning för bättre integration är genomförbar inom ramen för befintligt regelverk! Dessa krav har dock inneburit att vår tanke om akut hjälp i Steg 1 ej har varit genomförbar – så vi arbetar direkt mot den långsiktiga lösningen i Steg 2!

FINANSIERING

Vår stora utmaning nu är att finansiera den fortsatta utvecklingen av den digitala lösningen. På grund av de krav som ställs på lösningen från Migrationsverket så behöver lösningen nu inkludera fler funktioner än ursprungligen tänkt. Vi som arbetar med Zamarit gör detta idag ideellt på vår lediga tid och den utökade arbetsbördan innebär en avsevärd försening om vi ska göra allt själva. Vi sökte finansiering från statliga Vinnova men det var tyvärr inte en möjlig lösning.

Därför undersöker vi nu möjligheten att ta in extern finansiering för att anställa eller hyra in fler utvecklare och en projektledare på heltid för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda zamarits lösning till Migrationsverket – och alla behövande.

Intresseanmälningar för finansiering kan göras till info@zamarit.se

Vi är medvetna att vi i och med en sådan finansiering kan behöva omvandla vår ideella förening till ett "socialt företag" liknande Toms shoes. Men vi är öppna för alla lösningar som möjliggör vår mission - att hjälpa de behövande och skapa integration på riktigt. Den missionen kommer alltid först.

KOMMUNIKATION

Eftersom vi har varit tvungna att arbeta så mycket med de juridiska, tekniska och finansiella frågorna har vi tyvärr inte haft möjlighet att omgående svara på alla mail som ni har skickat till oss. Vi hoppas att ni har överseende och vi kommer att försöka svara på alla mail i turordning.

Återigen ett stort tack för ert intresse för att bidra till att hjälpa alla behövande. Ni är alla fantastiska och det är ni som till slut kommer att göra denna lösning möjlig. Ni är Zamariter!

/Michael Matérn

PROBLEMET

Den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget pågår just nu.

Flyktingförläggningarna fylls snabbt och många fler flyende söker en fristad i Sverige. De byggs också för få bostäder i hela landet och tvivelaktiga aktörer utnyttjar situationen för att tjäna stora pengar. Segregationen ökar. Vi står inför en av de största samhällsutmaningarna på årtionden.

Migrationsverkets medarbetare arbetar i dag dygnet runt för att hjälpa alla som söker hjälp i Sverige. De gör en extraordinär insats, men resurserna börjar ta slut.

Men enligt Ipsos undersökning för DN nu i september 2015 så kan nära var tredje svensk tänka sig att ta emot en flykting i sitt hem.

1 380 000 möjliga inneboenden.

Migrationsverkets riktlinjer om att de idag dock endast kan arbeta med fastighetsägare som kan erbjuda minst 50 30 15 sovplatser inom ett koncentrerat geografiskt område gör att många som skulle vilja hjälpa till på gräsrotsnivå genom att erbjuda ett ledigt sovrum åt en flykting inte kan göra det.

Internationella bostadsinitiativ åt flyktingar som Refugees Welcome och Refugee Hero är därför inte riktigt kompatibla med hur svensk asylmottagning fungerar idag.

STEG 1 – AKUT HJÄLP

För att så snabbt som möjligt kunna erbjuda fler boenden till behövande kommer Zamarit i steg ett att anpassa sig till dagens system och "paketera" alla individuella sovplatser som föranmäls via Zamarit till grupper med minst 50 30 15 sovplatser inom koncentrerade geografiska områden som är anpassade till Migrationsverkets verksamhet idag.

Tanken är att Zamarit kan möjliggöra denna gräsrotslösning genom att ge både flyktingarna, den lilla uthyraren och Migrationsverket den grundläggande trygghet och avlastning som behövs genom att alla avtal tecknas via Zamarit som hanterar kontakter, administration, försäkringar och hyresutbetalningar.

Målet i steg ett är att se hur stort intresse det faktiskt finns i Sverige av att erbjuda ett sovrum till en flykting – och att sedan så snabbt som möjligt förmedla dessa till Migrationsverket.

STEG 2 – AIRBNB FÖR FLYKTINGAR OCH MIGRATIONSVERKET

Inför steg två utvecklar vi Zamarit till en mobil lösning, en ny infrastruktur, som smidigt kopplar ihop behövande flyktingar med tillgängliga individuella boenden och Migrationsverket direkt online. Liknande hur Airbnb fungerar. På så sätt hoppas vi kunna koppla ihop de tre i ett tidigare skede för att underlätta planeringen av resurser. Kanske till och med redan under flykten till och genom Europa.

Individuella uthyrare registrerar sitt tillgängliga boende hos Zamarit som automatiskt matchar utbudet med aktuella flyktingars behov och Migrationsverket utifrån Zamarits detaljerade parametrar och Migrationsverkets krav.

Även i steg två ger Zamarit både flyktingarna, den lilla uthyraren och Migrationsverket den grundläggande trygghet och avlastning som behövs genom att alla avtal kan tecknas via Zamarit. I steg två sker det dock via Zamarits kommande säkra mobila lösning som automatiskt och skalbart hanterar kontakter, administration, försäkringar och hyresutbetalningar.

STEG 3 – ETT SYSTEM FÖR EUROPA

Visionen är att kunna erbjuda Zamarit till hela Europa som ett system för att underlätta integration och mottagandet av flyktingar. Förhoppningen är att flyktingar genom att redan ha förhandsregistrerade asylärenden och boende via Zamarit i europeiska länder som exempelvis Tyskland och Sverige, ska ges ett humant inträde i unionen för vidare resa till sina nya boenden i Europa.

Smidigheten i europeiska asylärenden skulle kunna ökas med Zamarits mobila lösning genom att exempelvis utnyttja fingeravtrycks-scanning och kameror på moderna mobiltelefoner för att säkerställa identiteter på distans. I samband med boendematchningar och en förhands-uppläggning av asylärenden online skulle det förhoppningsvis även kunna leda till att tusentals flyktingar skulle slippa behöva utsätta sig och sina barn för livsfara i små båtar över Medelhavet – och istället kunna ta flyget.

Zamarit är dock en lösning under pågående arbete som kontinuerligt utvecklas – håll utkik efter mer information!

ZAMARITS LÖSNING

Att erbjuda fler sovplatser och integration på riktigt till behövande flyktingar genom att ta till vara på alla tomma sovrum i Sverige – på ett sätt som Migrationsverket och samhället kan hantera. Idag och i framtiden.

Zamarit i Veckans Affärer:
http://www.va.se/nyheter/2015/09/22/sverige-far-oc...

Zamarit debattartikel i Dagens Samhälle:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-vill-oeppna...

Zamarit intervju i Aftonbladet TV:
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/92209

Zamarit intervju i SVT Sörmland:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/han-v...

FÖRDELAR

Förutom att vi akut kan ge tak över huvudet åt fler behövande flyktingar så finns det även mer långsiktiga fördelar.

En av de stora långsiktiga samhällsvinsterna med Zamarit är att de behövande flyktingarna via sin bostads-uthyrare får en direkt kontakt med samhället och språket, vilket på sikt även underlättar både jobbsökande och förståelsen för hur samhället i det nya landet fungerar.

Som uthyrare får man förutom den fantastiska känslan att kunna hjälpa en medmänniska och en liten modest ersättning, en personlig inblick i andras seder och leverne vilket främjar förståelsen för andra kulturer och berikar den personliga utvecklingen.

Exempelvis pensionärer som inte har möjlighet att flytta ifrån för stora bostäder kan få en liten extra inkomst och ett kulturellt och socialt rikare liv.

Integration på riktigt!

ZAMARIT?

Det var under ett lunchsamtal våren 2015 som idén till Zamarit föddes. Ett samtal som "kopplade ihop punkterna" varpå nya möjligheter utkristalliserades. Under lång tid låg dock Zamarit kvar i idé-stadiet på grund av det allt hårdare samhällsklimatet. Men på grund av den förändring som skett i samhällsdebatten till följd av den senaste tidens eskalerande flyktingkatastrof så finns det nytt hopp för att öppna våra hjärtan och våra hem.

Zamarit grundades som ett sidoprojekt lördagen den femte september 2015 av Michael Matèrn som ett litet försök att på något sätt hjälpa till att lösa den svåra humanitära utmaningen som vi står inför på ett större plan. Initiativet befinner sig i sådd-stadiet och är privat finansierat.

Michael har en bakgrund från reklam- och IT-branschen på 90-talet men arbetar idag, förutom med Zamarit, huvudsakligen som arkitekt på ÅWL Arkitekter med fokus på att lösa bostadsbristen för unga och med värdeskapande samhällsutveckling.

"Visionen om Zamarit, tak över huvudet och integration på riktigt, kommer bara att kunna realiseras om vi gör det tillsammans – välkomnande bostadsuthyrare, godhjärtade samarbetspartners och lösningsorienterade tjänstemän – fler Zamariter!"

/Michael Matèrn